Teksten er skrevet av Embla Helle Nerland, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom. Den ble første gang publisert i jubileumsmagasinet Helt elektrisk (2013).

Verden baserer i dag store deler av energibruken på energi produsert ved hjelp av skittent og fossilt brennstoff. Også i Norge står fossil energi for store deler av energiforbruket.

Klimaendringene krever at vi satser på de fornybare energikildene. Norge er priviligert med et kjempepotensial for utbygging av vindkraft med sin langstrakte og forblåste kyst, og blant de beste vindforholdene i Europa. Likevel har utnyttingen og utviklingen av vindkraft lenge gått veldig sakte. Nå ser det ut til å snu.

Tenke globalt og handle lokalt

2012 ble et rekordår for produksjon av vindkraft i Norge. Det ble satt i drift 195,3 MW ny vindkraft og produsert til sammen mer enn 1,5 TWh, viser tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat. Det ligger an til at denne økningen innen vindkraft vil fortsette. Natur og Ungdom ønsker den nye fornybare energien velkommen. Men til tross for rekordåret 2012, står ikke produksjonen for mer enn 1,1 prosent av kraftproduksjonen i Norge. Skal vi øke denne andelen, må vi utvikle teknologi og bygge ut mer vindkraft. Vi må tenke globalt og handle lokalt.

Planlegges godt

Skal vi over til et mer bærekraftig samfunn, må vi satse på bærekraftige energikilder. Samtidig finnes det også utfordringer ved utbyggingen av vindkraft. Tapet av verdens biologiske mangfold har aldri skjedd raskere. Derfor mener Natur og Ungdom at vindparkene vi skal bygge ut i Norge må planlegges godt og plasseres ut fra hensynet til naturmangfoldet. Vi kan ikke løse det ene problemet uten det andre – og erfaring viser at dette også er mulig.

De siste ti årene har Natur og Ungdom vurdert mange vindkraftprosjekter, og vi har til sammen sagt ja til utbygging av nesten 30 vindmølleparker. Disse parkene vil produsere over 10 TWh årlig, noe som tilsvarer strømforbruket til over 470 000 husstander, eller 3 Kårstø-gasskraftverk.

Natur og Ungdom fortsetter kampen mot klimaendringene, og for fornybar energi. Vi gratulerer  Nordkraft med 100-årsjubileet, og ønsker lykke til videre med de neste 100!