– Lånevolum er redusert de siste årene, lånestrukturen er tilpasset konsernets behov fremover, og marginer og lånekostnader er blitt redusert, sier Eirik Frantzen, adm. dir, i Nordkraft. 

God underliggende drift og betydelige resultatforbedringer 

Nordkrafts gode resultater og forsterkede balanse har vært en stor bidragsyter til å få på plass denne nye og forbedrede låneavtalen. God underliggende drift har gitt betydelige resultatforbedringer, og alle forretningsområder har levert gode resultater de siste årene. Fra 2016 til 2018 økte konsernet resultat før skatt fra 73,5 til 195 millioner kroner.  
– Høyt fokus på effektivisering har bidratt til at produksjonskostnaden per kWh er historisk lav. Videre har vekst innen prosjektutvikling og operatørskap, uten å øke bemanning og kostnader, gitt konsernet nye inntekter med god margin, sier han. Han legger til at redusert balanse og mer enn halvert gjeld siden 2014 gir en finansiell fleksibilitet til å gripe fremtidige muligheter.  

Gjelda ned og lønnsomheten opp 

Konsernets lånegjeld var 910 millioner kroner ved utgangen av første halvår 2019. Forholdet mellom netto gjeld (NIBD) og lønnsomhet (EBITDA), et av bankenes viktigste nøkkeltall, var 3,2 ved utgangen av 2018 mot 8,2 i 2016 (bransjesnitt var mellom 4 og 5 i 2017). Denne betydelige forbedringen skyldes at gjelda har gått ned samtidig som lønnsomheten har gått opp. Dette er en av hovedårsakene til at Nordkraft har oppnådd lave marginer ved refinansieringen. 
 
– Nordkraft er veldig godt fornøyd med samarbeidet med bankene i prosessen og synes det er hyggelig å få inn Danske Bank i lånesyndikatet sammen med våre lange finansieringspartnere DNB og Sparebanken Narvik. Danske Bank har blitt tildelt rollen som agent og koordinator for det nye lånesyndikatet og vi takker bankfellesskapet for en konstruktiv prosess, sier Frantzen. 

Kontakt

Eirik Frantzen, administrerende direktør Nordkraft:
eirik.frantzen@nordkraft.no. Telefon +47 950 10 002

Adm. dir. Eirik Frantzen
Adm. direktør Eirik Frantzen. Klikk på bildet for nedlastbar versjon.