Bergselva småkraftverk
Bergselva småkraftverk i Storfjord kommune i Troms er et av kraftverkene Nordkraft drifter for SL Capital. Operatørskap som dette bidrar til nye inntekter.

Pressemelding 2. mai 2018: 2017 ble et år med stabil drift og positivt resultat for alle virksomhetsområder. I tillegg til at kjernevirksomheten representert ved Nett, Produksjon, Prosjekt og Energidrift har økt sine resultater, har konsernets datterselskap Enerconsult AS levert sitt hittil beste resultat på 4,2 millioner. I 2017 oppnådde Nordkraft sin høyeste resultatandel fra Polar Kraft AS (tidl. Kraftinor AS) med et resultatbidrag på 12,8 millioner.

Økende resultater med lave kraftpriser

- Vekst utenfor egen balanse og kontinuerlig effektivisering har gitt god drift og økte resultater, sier administrerende direktør i Nordkraft, Eirik Frantzen. Netto rentebærende gjeld er redusert fra 1,8 milliarder til 0,9 milliarder i løpet av de siste fire årene, og konsernets resultater er forbedret selv om kraftprisene i perioden har vært lave. Gjennom operatørskap (drift av kraftverk som eies av andre) og prosjektutvikling (f. eks. Sørfjorden) har Nordkraft skapt nye inntekter uten å selv foreta investeringer. Det bidrar til at resultatet ikke er like avhengig av kraftprisene som tidligere. Operatørskapsinntektene økte med 77 % fra 2016. Konsernets satsing på prosjektutvikling som er i en startfase hadde en veldig positiv utvikling i 2017.

Mer enn doblet resultatet

Nordkraft oppnådde et resultat før skatt på 159,5 millioner for 2017, mot 73,5 millioner i 2016. En av konsernets vesentligste verdidrivere er kraftprisen. Områdeprisen på 23,7 øre/kwh i 2017 er på samme lave nivå som i 2012. Konsernet har økt inntjeningen fra et nullresultat før nedskrivninger i 2012, til årets resultat på 120,4 millioner kroner. Produksjonsvirksomheten har økt sitt resultatbidrag med 80 prosent i samme periode, uavhengig av kraftprisen.

Samtidig er det sånn at det gode resultatet er påvirket av en del éngangseffekter (34 millioner) og prosjektutvikling er et område vi ikke forventer samme lønnsomhet i etter 2020 når de grønne sertifikatene opphører. Inntjeningen til produksjonsvirksomheten påvirkes direkte av kraftprisutviklingen, og prognosene de kommende årene tilsier fortsatt lave kraftpriser.

All kraft Nordkraft produserer, selges til kraftbørsen Nordpool. Systemprisen (strømprisen) er et snitt av hele Norge, mens vår produksjon selges i ett av fem markedsområder (områdepris). Områdeprisen har de siste årene vært lavere enn systemprisen grunnet flaskehalser i strømnettet. Kraftprisene for vårt område økte med 0,4 øre/kwh fra 2016, og var på 23,7 øre/kwh i snitt for 2017. Sammenligner vi dette med tidligere år var snittet for perioden 2008 – 2011 38,75 øre/kwh, hvorav 1 øre betyr hele 10 millioner i inntektsforskjell for Nordkraft.

- Vi forventer at kraftprisene vil holde seg på et relativt lavt nivå de neste årene, mens markedet synes å tro på en liten oppgang i 2018, sier Frantzen.

Kontakt

Eirik Frantzen, administrerende direktør Nordkraft:
eirik.frantzen@nordkraft.no. Telefon +47 950 10 002

Klikk på bildene for større versjoner til nedlasting

Adm. dir. Eirik Frantzen