Nettsjef Robert Utheim. Klikk for høyoppløselig versjon. Foto: Nordkraft.

Han har vært ansatt i Nordkraft Nett som leder for driftssentralen siden 1. januar 2018. Fra 14. januar i år har han vært konstituert nettsjef. I konkurranse med 17 andre søkere ble han tilbudt jobben fast, og tiltrådte 1. mars.

– Energibransjen opplever for tiden endring gjennom digitalisering og det er stort fokus på smarte løsninger for å imøtekomme fremtidens krav til våre tjenester. Samtidig er det i bransjen stort fokus på effektivitet. Målet i årene som kommer er å benytte de smarte løsningene for å imøtekomme både forventningen om økt effektivitet, samtidig som man skal forbedre tjenesten for sluttbrukerne, sier Robert.

I løpet av 2018 gjennomgikk driftssentralen en større endring. Den er teknisk oppgradert, og har også utvidet åpningstiden for å være mer aktiv på regulerkraftmarkedet og følge arbeid som pågår utover ettermiddagene tettere.

Tenke annerledes

– For at man skal klare å henge med i bransjeutviklingen er man avhengig av å søke kontinuerlig forbedring for å optimalisere de interne prosessene. Vi må tenke annerledes, og vi må ta smarte valg, mener den nye nettsjefen.

Nordkraft Nett er et selskap med stor grad av kompetanse på ulike fagfelt, og han synes det alltid er spennende å arbeide sammen med medarbeidere som innehar høy kompetanse på sine områder. 

– Det å være med på å søke gode løsninger for alle i selskapet i årene som kommer er veldig motiverende. Jeg ser forbedringspotensialer som man mener vil være positivt både den enkelte, og også for virksomheten, og det gjør det veldig motiverende å fortsette det arbeidet som vi allerede nå har igangsatt, sier Robert.

- Vi skal skynde oss langsomt

Han forteller at dette forbedringspotensialet vil bestå både av mindre og noen litt større endringer.
– Dette er basert både på et allerede eksisterende forbedringspotensial, og også på den endringen energibransjen er inne i; men vi kommer til å skynde oss langsomt.

Robert har en Bachelor i Computers Systems Engineering fra Curtin University i Australia og en Master of Business Administration fra Universitetet i Nordland.