Vi ber turfolk være obs på og holde avstand til anleggsarbeidene på fjellet. Det er satt opp skilt og vi ber om at turfolk som må gjennom anlegget tar kontakt med Målselv Maskin ved anleggsleder slik at vi kan sikre en trygg passasje.

Status for anleggsarbeidet:

Veier og oppstillingsplasser

Selv om adkomstvei 1 og 2 er ferdigstilt, må noe vedlikeholdsarbeid påregnes gjennom hele byggefasen. Det jobbes på flere fronter med både hovedvei internt i parken og veier fram til oppstillingsplasser for de 23 vindmøllene. T4, T5, T6, T9 og T11 er klargjort for fundamentene. 

Kabling

I begynnelsen av juni leverte Onninen 276 tonn kabler på kaia i Sørfjord. De 71 tromlene var da fraktet helt fra Polen. Disse legges fortløpende i grøfter langs de ferdige veiene.

Fundamenter

T5 er ferdigstøpt og klar for boring. T6 og T4 er i sluttfasen, og Visinor har påbegynt støpearbeid på de 2-3 neste fundamentene.

Trafo

Trafoene vil komme til Sørfjorden i midten av september, og fraktes direkte opp til trafobygget på Middagsjellet. Den største trafoen veier over 100 tonn og vil være den første virkelig store og tunge transporten etter at adkomstveiene opp til Middagsfjellet ble oppgradert.

Service- og trafobygg

Støpearbeidet for grunnmur og fundament ble ferdigstilt i juli, og Narvik Bygg er i gang med elementmontasjen. Det vil pågå frem til uke 36.

132 kV høyspentlinje

Frost Kraftentreprenør er i god rute med den nye høyspentlinja som går fra vindparken og ned til vannkraftverket i fjorden. Nesten alle stolpepunktene er reist, og neste periode vil bestå av montasje av traverser og høyspentlinje.

Turbiner

De 23 SiemensGamesa-turbinene ankommer juli 2019.