- Det er en feil ved inntaket i Storvatn som må utbedres. For å komme til, må dessverre vannet tappes ned, sier stasjonsleder for Håkvik kraftverk Tord Eidstø.

Nedtappingen kan bare gjøres via Nervatnet og videre nedover dalen. Det vil derfor være komme vann over demningen ved brua. Mengden vil øke gradvis fra 0-5 m3/sek. Overløpet skal være over fredag.

- Fra Nervatnet via Silvatnet og ned til havet vil det derfor være mer vann enn vanlig i neste uke, og vi ber folk være oppmerksomme på det når de ferdes i området, sier Eidstø.

Sommerbildene under viser demningen ved Nervatnet, der overløpet vil være. Les mer om Håkvik kraftverk.