Det er en omfattende jobb når så store deler skal byttes ut. Denne får Nordkraft gjort ved bruk av egne dyktige mekanikere og energioperatører. Ventilene som byttes ut er fra da kraftverket ble satt i drift i1954, og har gjort jobben sin. Med nye ventiler er Håkvik kraftverk klar for mange nye år med produksjon av helt naturlig fornybar energi.

Les mer om Håkvik kraftverk her.