Bakgrunn for tiltaket er en tidligere revurdering av alle 14 dammene i Nygårdsvassdraget. Tiltaket vil nå tilfredsstille de tekniske krav som er hjemlet i Damsikkerhetsforskriften av 1.1.2010.

Nye fjellbolter skal settes inn, og dermed må det bores i dammene. Det gjøres ingen formendringer på eksisterende konstruksjoner. Jobben vil gjøres mellom uke 23 og uke 27, altså hovedsakelig i juni måned. Arbeidet er godkjent av NVE.

Boringen vil medføre en del støy, og vi beklager ulempene dette vil medføre for de nærmeste hytteeierne og andre som ferdes i området.

Eksisterende adkomster til Jernvassdammen og Blindtarmen vil bli benyttet. Riggområde vil bli i tilknytning til parkeringsareal ved Jernvassdammen. En tilbudsbefaring ble gjennomført 17. april, og tilbudsfrist var satt til 7. mai. I løpet av kort tid vil vi avgjøre hvilket firma som skal gjøre jobben, og dermed få en mer nøyaktig tidsplan.