Den skadde rørlengden på røret fra Mørkholla nedover mot Taraldsvik kraftverk er nå byttet ut, og både kraftverk og vannverk er i normal drift. Etter at skaden ble oppdaget ble glassfiberrøret midlertidig reparert slik at det fortsatt kunne leveres drikkevann til Narvik.

For å begrense risiko i denne perioden ble vannet sluppet uten trykk gjennom røret. Trykket er nødvendig for både kraftproduksjon og for å naturlig kunne få vannet opp til snøleggingsanlegget i Narvikfjellet. På bakgrunn av dette har ikke disse funksjonene vært i drift i mellomperioden.

Les mer om Taraldsvik kraftverks mange funksjoner her.

Les pressemeldinga fra desember her.

Bilder fra jobben:

Alle foto: Arne Pettersen, Nordkraft


Energioperatør André Olsen.


Mekaniker Raymond Kristensen.


Mekaniker Arne Laborg.