Flere av selskapene endrer navn. Det er fortsatt de samme menneskene som jobber hos oss, selv om noen bytter logo på arbeidsjakken eller bilen. Eller bygget for den del. 

Her er en oversikt over navneendringer som følge av fusjonen:

  • Det fusjonerte konsernet vil ha navnet Nordkraft.
  • Allerede er tidligere Hålogaland Kraft Produksjon blitt en del av Nordkraft Produksjon. Se kraftverksoversikt.
  • Tidligere Hålogaland Kraft Bredbånd har byttet navn til Nordkraft Fiber.
  • Tidligere Hålogaland Kraft Kunde (strømsalg) har fusjonert med Polar Kraft. Det nye konsernet eier 40 % av dette selskapet.
  • Nettselskapene Hålogaland Kraft Nett og Nordkraft Nett fusjonerer i april, og beholder navnet Hålogaland Kraft Nett.

Nye regler om navn

Det er nye regler om selskapsmessig og funksjonelt skille som gjør at selskapsnavnene i det nye konsernet er fordelt slik. Nettvirksomheten har monopol og skal skilles fra all annen virksomhet, og må derfor ha både helt eget navn og egen logo, med alt som hører med.

Fusjonen betyr derfor at både Hålogaland Kraft-navnet og Nordkraft-navnet er med videre i hele regionen. Det er ingen helt nye navn som skal etableres. 

Når vi starter omprofilering av biler og bygg, kommer disse nye navnene til å bli godt synlig i hele regionen. 

Sponsorvirksomhet

Begge konsernene har i alle år samarbeidet tett med klubber, lag og foreninger. Det fortsetter vi selvfølgelig med. Også her vil det noen steder bli en endring i hvilke logoer som profileres i idrettshaller, 17. mai-program og alt imellom.

I Harstadregionen vil det på sikt bli færre Hålogaland Kraft-logoer, etter hvert som avtalene fornyes med Nordkraft, Polar Kraft eller Nordkraft Fiber. Nettselskapet har et ansvar for å holde nettleia så lav som mulig. Blant annet derfor ligger sponsorvirksomheten i de konkurranseutsatte selskapene.