- For Nordkraft er dette en viktig plattform for vår kraftverksdrift. Nygårdsfjellet er spesiell for oss, da den er basis for all vår kunnskap om vindkraft, både utbygging og drift. Vi er derfor spesielt fornøyde med fornyet tillit. Vi har drevet vindparken siden den ble bygget, sier produksjonsdirektør i Nordkraft Marius Larsen.

Da Nordkraft solgte vindkraftverket i 2017, ble det inngått en driftsavtale for de første fem årene med ny eier. Nå er det signert en sjuårsavtale. Eierne, Fortum og Energy Infrastructure Partners, har på vegne av sine klienter opsjon på ytterligere fire år.

Omfattende ansvar

Avtalen gir i praksis Nordkraft et fullstendig driftsansvar. Det inkluderer drift og vedlikehold av selve vindturbinene, men også vindkraftverkets infrastruktur, som kabler, fiberkabler, veier, linjer, transformatorer og bygninger. 

- Hoveddelen av arbeidet er planlagt forebyggende vedlikehold, som vi hovedsakelig legger til sommerhalvåret. En betydelig del er likevel feilretting gjennom hele året. Nygårdsfjellet kan være krevende vinterstid, det vet alle som ferdes i området, sier han.

- For oss er det betryggende å ha en lokal og tilstedeværende operatør. Nordkraft har opparbeidet seg god erfaring med drift av vindkraft både her, i Sørfjord og på Sortland, og kjenner bokstavelig talt både vær og vind i området, sier Markus Rönnqvist, ansvarlig for eieroppfølging for Fortums vindparker i Norge. 

Lokal verdiskaping og nyansettelser

Til tross for at eierskapet ikke lenger er lokalt, er fortsatt store deler av verdiskapingen det. Og ikke minst arbeidsplassene. 

- Takket være drift av vindkraftverkene har vi også økt kompetansen hos våre ansatte, noe som igjen gjør oss konkurransedyktige på alle former for kraftverksdrift, sier Larsen.

Hovedsakelig har Nordkraft egne ansatte for alle elementer av denne avtalen. Både vindteknikere, energimontører, mekanikere, energioperatører, ingeniører og andre. 

- Denne avtalen, sammen med annen vekst gjør at vi også nå ansetter flere. Nylig ansatte vi tre fagarbeidere og tre ingeniører, som alle vil være på plass i første halvår, sier Larsen

Fakta

Nygårdsfjellet vindkraftverk

Nygårdsfjellet vindkraftverk i Narvik kommune består av 14 vindturbiner med en samlet kapasitet på 32,2 MW. Vindturbinene har en installert effekt på 2,3 MW hver. Oppføringen av Nygårdsfjellet vindkraftverk ble gjort i to trinn. De første tre turbinene ble satt i drift i 2006 og de siste 11 i 2011. Gjennomsnittlig årsproduksjon er 105 GWh, tilsvarende normalforbruket til ca. 5200 norske husstander.

Operatørskapet

Med energidriftpakken tilbyr Nordkraft operatørskap for andre sine kraftverk. Nordkraft har i dag ansvar for drift av 42 kraftverk. Tre av disse er vindkraftverk, 15 er egeneide magasinkraftverk og resten er primært mindre elvekraftverk. De fleste er i nordre Nordland og Troms. Fem av vannkraftverkene er i Trøndelag, Vestland og Agder. Kraftverkseierne er, i tillegg til Fortum og Energy Infrastructure Partners, Aventron, Ballangen Energi, Ballangen Utvikling, Clemens Kraft og Småkraft. Sammenligning viser at Nordkraft er blant Norges mest effektive når det gjelder drift av egne og andres kraftverk.