Som energimontør kjenner Ruben til drift, vedlikehold og feilretting i strømnettet. Med fagbrev nummer to, har han også kontroll på produksjon av fornybar energi, både vind- og vannkraft.

- Med to fagbrev i lomma er Ruben mer tverrfaglig og selvstendig i daglig drift. Det er et godt grunnlag for ei lys fremtid i nord, sier leder for ressursgruppa Preben Kristensen. Han stod for overrekkelsen i Håkvik kraftverk i dag.

Preben tok selv fagbrev som energioperatør for ti år siden, og var førstemann ut da Nordkraft startet med denne markeringen av fagbrev.

Bygger moderne infrastruktur

– I Vinterfestuka hedrer Narvik hvert år rallarene som bygde Ofotbanen. Vi kaller de som tar fagbrev hos oss grønne rallarer fordi vi jobber med fornybar energi, og bygger moderne infrastruktur, sier kommunikasjonssjef Vigdis Bogholm. 

– Vi er en kunnskapsbedrift, med ansatte med mange slags utdanninger. Flere tar også ekstra utdanning i tillegg til jobb, noe som gir flere muligheter internt. Preben har for eksempel tatt teknisk fagskole, og er med det godt rustet til den jobben han har nå.

- I det daglige er det jeg som fordeler personell på oppgavene som skal gjøres i de 60 kraftverkene vi drifter over nesten hele landet. Ressursgruppa består av et bredt sammensatt team, med både generell fagkompetanse og spisskompetanse, sier Preben. 

Denne markeringen er godt mottatt av de ansatte, og ferske fagarbeidere liker at lærebedriften setter pris på dem. Også de som har vært ansatt lenge synes dette er en fin måte å hedre fagfolk på.

Fra å være lærling til å veilede lærling

I Håkvik kraftverk pågår nå generator-rehabilitering. Og Ruben er der og jobber sammen med blant andre Håkon Hansen, som er energioperatørlærling. 

- Dette er en både stor og spennende jobb, der jeg får brukt mange sider av utdannelsen min, sier Ruben. Han valgte å ta fagbrev nummer to fordi han ville lære mer, og for å få holde på med mer mekanisk arbeid. Denne jobben har han vært med på gjennom både planlegging og gjennomføring.

Håkon, som er førsteårslærling, setter også stor pris på variasjonen i jobber han er med på. I Nordkraft er det til enhver tid mange lærlinger. I tillegg til Håkon, er det sju energimontørlærlinger og to IKT-lærlinger.

Søknadsfrist på lærlingeplass fra høsten er 22. mars. Se nordkraft.no/fagbrev