Kraftverket skal produsere 75,6 GWh fornybar energi per år, det tilsvarer forbruket til ca. 3800 husstander. 
- Vi drifter etter hvert mange kraftverk for andre. Tokagjelet blir på mange måter juvelen i krona, sier produksjonsdirektør i Nordkraft, Marius Larsen. Til sammenligning produserer Niingen kraftverk i Bogen, som vi eier selv, 79 GWh.

Kraftverket er, til tross for sin størrelse, godt kjent i småkraftbransjen. Stasjonsleder Ronny Pettersen har fått ansvaret for drift og vedlikehold. Han har fulgt innspurten av bygginga, og var også til stede da anlegget ble testkjørt i august. Siden da har det vært prøvedrift, og nå er det altså i full drift.

- Kraftverket er i de beste hender. Samarbeidet er godt i gang, og Ronny virker å ha full kontroll, sier Tage Karlsen, driftsdirektør i Clemens Kraft. Han legger til at det var hyggelig at Nordkraft var representert på åpningen.

Alle foto: Fredrik Olsen, forretningsutvikler i Nordkraft.

Tokagjelet åpning nov 2022 Tokagjelet, Kvam Herad