- Det å kunne sitte med en lokal grønn råvare, og å kunne skape et globalt produkt, som i tillegg er med å avkarbonisere verden er magisk, sa konsernsjef Eirik Frantzen i dagens pressekonferanse i regi av Narvik kommune. 
 
- At det i tillegg er samfunnsnyttig i den forstand at det er arbeidsintensivt og skaper arbeidsplasser, og er ei lokal videreforedling gjør det bare enda bedre. God samfunnsnytte og god miljøpolitikk må også være økonomisk bærekraftig, det må være kommersielt riktig og lønnsomt. Det å kunne gjøre et slikt kinderegg i samspill med Aker ser vi veldig frem til, sa han videre. 

- Det er dette vi jobber for

Nordkraft har jobbet med utvikling av tomter for kraftkrevende industri siden 2018. Da var det ingen regulerte tomter til dette formålet i Nord-Norge. Landsdelen har et stort overskudd av kraft som i liten grad utnyttes lokalt/regionalt. Den sendes sørover og til Sverige, med relativt stort tap i nettet. 
 
Nord-Sverige har etablert seg som en god lokasjon for kraftkrevende industri som datasenter og batteriproduksjon. Vi i Nordkraft har et ønske om å øke forbruket der kraften produseres, og samtidig bidra til arbeidsplasser og positive ringvirkninger i regionene. Målet er å benytte «råvaren» kraft lokalt, heller enn å eksportere den for å bidra til foredling/arbeidsplasser f.eks. i Sverige.
 
- At vi nå får Aker til å etablere seg her, i en kommune som har lang historie innen ulike typer industri, betyr veldig mye for både kommunen og regionen. Det har vært jobbet godt fra flere aktører for å lande en slik avtale, og at det nå skjer med en portefølje av ulik grønn industri på flere egnede steder i kommunen er rett og slett magisk, avslutter Frantzen og legger til at Nordkraft allerede denne uka lyser ut flere spennende stillinger innenfor det grønne skiftet.

Foto: Narvik kommune