- I år fikk vi inn 30 søknader på til sammen over 2,1 millioner kroner, og Medvindmidlene er nå fordelt på 13 forskjellige lag og foreninger, sier Hanne Gjerstad, sponsoransvarlig i Nordkraft. Det blir blant annet sommerturnskole i Narvik og nytt musikkutstyr til Puls Musikkverksted i Ballangen.

- Dette er bare to eksempler på hva Medvindmidlene skal brukes til i 2023. Felles for alle er at midlene skal brukes til å skape aktivitet – og med aktiviteten kommer alle frivillige inn som den største ressursen, disse heier vi på, sier hun.


Narvik Skolekorps 17. mai 2022

Rekruttering

Etter pandemien er det mange klubber som sliter med rekrutteringen. Det merkes også på tiltakene søkerne planlegger. 

- Narvik sjakklubb skal gjennomføre en rekrutteringshelg. Og med gode tilbud til ungdommene, har de yngre noe å strekke seg etter. Gode eksempler på det er at de eldste turnerne i Ballangen i år skal delta på World Gymnastrada i Amsterdam, og alle 16-årslag i NOR Håndballklubb skal få reise utenlands i sommer, forteller Gjerstad. Men det er ikke alt: Ankenes Skolekorps får midler til innkjøp av nye instrumenter, mens Narvik Skolekorps skal arrangere aspirantkurs og skolespilling for å rekruttere nye medlemmer. Og Ankenes Alpinklubb gjentar fjorårets suksess med skiskole.

- Det er også viktig å ta vare på de som har holdt på en stund. På slutten av året blir det en stemningsfull konsert når Narvik kirkes kammerkor skal sørge for fremførelse av Bachs Juleoratorium i Narvik kirke i desember.

Bærekraft

I søknadsbunken var det også mange gode bærekraftstiltak, som mottar støtte i år. Ankenes Alpinklubb skal bygge om to gamle startbuer til to dagsturhytter for allmenheten på Ankenesfjellet.

I Ballangen er det oppstart av BUA (Barn og Unge i Aktivitet), et nasjonalt konsept med gratis utlån av aktivitetsutstyr. BUA bidrar til økt aktivitet, lavere forbruk, folkehelse, inkludering og utjevning av sosiale forskjeller. Med hjelp fra Medvindmidlene vil det vil bli kjøpt inn utstyr til både sommer- og vinteraktiviteter.

Vidrek Grendelag trenger å bytte ut gamle vinduer fra 1949 for å spare på strømutgiftene. Grendehuset brukes flittig til blant annet kurs i skinnarbeid, husflid, kurs i gammeldans, yoga og til baking.

- Nordkraft takker for alle de gode søknadene i år og håper at aktiviteten som følger av de som fikk tildelt Medvindmidler, vil bidra til bo- og blilyst i kommunen vår, avslutter Gjerstad.

Noen av NOR HK sine spillere som får dra på utenlandstur

Del av samfunnspakke

Da Nygårdsfjellet vindpark trinn to ble bygget, var Medvindmidlene til kultur og idrett i Narvik kommune en del av samfunnspakken. Det var en million første året. Etter det er det 400 000 kroner de 19 neste, som fortløpende indeksreguleres. De første ti årene med Medvindmidler har gitt fem millioner kroner til kultur og idrett i hjemkommunen til Nygårdsfjellet vindkraftverk. I 2022 passerte beløpet en halv million kroner. Etter kommunesammenslåingen (Narvik, Ballangen og nordre del av Tysfjord) har området som kan søke på midlene blitt utvidet tilsvarende.

Foto: Ballangen Turn, Narvik skolekorps og NOR HK.