Foreløpig ingen frist for å søke i 2020

Nordkraft har ikke tatt stilling til hvordan vi skal håndtere Medvindmidlene i 2020. Det skyldes situasjonen i samfunnet med korona-viruset. Konsekvensene av denne smittetrusselen har vært mange, og en av dem er begrensede muligheter for kultur- og idrettsaktivitet. I  april/mai har nasjonale myndigheter begynt å lempe på de strengeste reglene. Nordkraft vurderer derfor situasjonen fortløpende, og må se an tildelingskriteriene. Når det er avklart kan vi starte søknadsprosessen og med det bidra til aktivitet også sesongen 2020/2021.

-----

I forbindelse med utvidelsen av Nygårdsfjellet vindpark, valgte Nordkraft å fremme en samfunnspakke overfor lokalsamfunnet, ut over de lovpålagte skatter og avgifter. Samfunnspakken består av flere deler. En av dem er Medvindmidlene, årlige tilskudd til kultur og idrett i hele vindparkens levetid på 20 år.

Beløpet var 1 million kroner i 2012, vindparkens første driftsår. Fra og med 2013 er beløpet 400 000,- pr år fram til 2031. Dette beløpet vil bli indeksregulert underveis. Friluftsformål er ikke inkludert i ordninga. Det skyldes at det allerede finnes en lignende ordning, kalt Sildvikmidlene, til dette. Les mer om det her.

Søknadsfrist legges til mai hvert år. Da kan man søke om tiltak for perioden juli inneværende år, til juni neste år. Nordkraft oppfordrer de som driver kulturvirksomhet og idrett til å benytte seg av denne muligheten til økt aktivitet og dermed bidra til mer attraktive lokalsamfunn – til glede for mange.

1. Hvem kan søke?

Alle som driver organisert innenfor kultur og idrett i Narvik kommune.

De som favner om større geografiske områder, forutsatt at deres virksomhet generelt, og for søknadens formål spesielt, er av stor betydning for kultur- eller idrettslivet i Narvik kommune.

2. Formål

Medvindmidlene skal brukes til å skape aktivitet innen kultur og idrett i Narvik kommune. Man kan søke om midler til arrangementer, aktiviteter, utstyr eller generell drift. Medvindmidlene skal utløse aktivitet, og er derfor ikke ment som "sparepenger". De som søker må legge ved budsjett eller finansieringsplan, alt etter hva man søker om.

3. Søknadsfrist og tildeling

Søknadsfrist 2019: 20. mai. 

4. Søknadsskjema

Nytt skjema kommer vinteren 2020.

5. Profilering og gjenytelser

Søkere som får tildelt medvindmidler skal profilere Nordkraft/Medvindmidlene gjennom for eksempel media, nettsider, sosiale medier, i annonser/på plakater, med skilt, klistremerker eller annet. Dette avtales nærmere i en samarbeidsavtale.

Tidligere tildelinger

Medvindmidlene 2019

Medvindmidlene 2018

Medvindmidlene 2017

Medvindmidlene 2016

Medvindmidlene 2015

Medvindmidlene 2014

Medvindmidlene 2013

Medvindmidlene 2012