Nærmere en halv million til kultur og idrett i Narvik kommune (pressemelding 12. juni 2020)

I forbindelse med utvidelsen av Nygårdsfjellet vindpark, valgte Nordkraft å fremme en samfunnspakke overfor lokalsamfunnet, ut over de lovpålagte skatter og avgifter. Samfunnspakken består av flere deler. En av dem er Medvindmidlene, årlige tilskudd til kultur og idrett i hele vindparkens levetid på 20 år.

Beløpet var 1 million kroner i 2012, vindparkens første driftsår. Fra og med 2013 er beløpet 400 000,- pr år fram til 2031. Dette beløpet indeksreguleres underveis. Friluftsformål er ikke inkludert i ordninga. Det skyldes at det allerede finnes en lignende ordning, kalt Sildvikmidlene, til dette. 

Årets søknadsfrist er 23. mai, med tildeling i slutten av juni. Det kan søkes om medvindmidler for perioden august i år og ut juli neste år. Nordkraft oppfordrer de som driver kulturvirksomhet og idrett til å benytte seg av denne muligheten til økt aktivitet og dermed bidra til mer attraktive lokalsamfunn – til glede for mange.

1. Hvem kan søke?

Alle som driver organisert innenfor kultur og idrett i Narvik kommune.

De som favner om større geografiske områder, forutsatt at deres virksomhet generelt, og for søknadens formål spesielt, er av stor betydning for kultur- eller idrettslivet i Narvik kommune.

2. Formål

Medvindmidlene skal brukes til å skape aktivitet innen kultur og idrett i Narvik kommune. Man kan søke om midler til arrangementer, aktiviteter, utstyr eller generell drift. Medvindmidlene skal utløse aktivitet, og er derfor ikke ment som "sparepenger". De som søker må legge ved budsjett eller finansieringsplan, alt etter hva man søker om.

3. Søknadsfrist og tildeling

Søknadsfrist 2021: 23. mai. Tildeling i slutten av juni.

4. Søknadsskjema

Søknadsskjema publiseres etter påske.

5. Profilering og gjenytelser

Søkere som får tildelt medvindmidler skal profilere Nordkraft/Medvindmidlene gjennom for eksempel media, nettsider, sosiale medier, i annonser/på plakater, med skilt, klistremerker eller annet. Dette avtales nærmere i en samarbeidsavtale.

Tidligere tildelinger

Medvindmidlene 2020

Medvindmidlene 2019

Medvindmidlene 2018

Medvindmidlene 2017

Medvindmidlene 2016

Medvindmidlene 2015

Medvindmidlene 2014

Medvindmidlene 2013

Medvindmidlene 2012