5. april 2024: Over en halv million medvindkroner skal fordeles i Narvik kommune i år
[les mer]
 

I forbindelse med utvidelsen av Nygårdsfjellet vindpark, valgte Nordkraft å fremme en samfunnspakke overfor lokalsamfunnet, ut over de lovpålagte skatter og avgifter. Samfunnspakken består av flere deler. En av dem er Medvindmidlene, årlige tilskudd til kultur og idrett i hele vindparkens konsesjonsperiode.

Beløpet var 1 million kroner i 2012, vindparkens første driftsår. Fra og med 2013 er beløpet 400 000,- pr år fram til 2031. Dette beløpet indeksreguleres underveis. I 2022 passerte beløpet en halv million kroner.

Friluftsformål er ikke inkludert i ordninga. Det skyldes at det allerede finnes en lignende ordning, kalt Sildvikmidlene, til dette. 

Søknadsfristen i 2024 er 5. mai. Det kan søkes om medvindmidler for perioden juni i år til og med mai neste år. Nordkraft oppfordrer de som driver kulturvirksomhet og idrett til å benytte seg av denne muligheten til økt aktivitet og dermed bidra til mer attraktive lokalsamfunn – til glede for mange.

1. Hvem kan søke?

  • Alle som driver organisert innenfor kultur og idrett i Narvik kommune.
  • Søknader som gjelder enkeltlag/gruppe, må komme fra klubb/forening.
  • De som favner om større geografiske områder, forutsatt at deres virksomhet generelt, og for søknadens formål spesielt, er av stor betydning for kultur- eller idrettslivet i Narvik kommune.

2. Formål

Medvindmidlene skal brukes til å skape aktivitet innen kultur og idrett i Narvik kommune. Du kan søke om midler til arrangementer, aktiviteter, utstyr eller generell drift. Medvindmidlene skal utløse aktivitet, og er derfor ikke ment som "sparepenger". De som søker må legge ved budsjett eller finansieringsplan, alt etter hva det søkes om.

I 2024 kan du søke for tiltak i perioden juni 2024 til mai 2025.

3. Søknadsfrist og tildeling

Søknadsfrist 2024: 5. mai med tildeling før 17. mai.
Avslag begrunnes ikke.

4. Søknadsskjema

Klikk for søknadsskjema

5. Profilering og gjenytelser

Søkere som får tildelt medvindmidler skal profilere Nordkraft/Medvindmidlene gjennom for eksempel media, nettsider, sosiale medier, i annonser/på plakater, med skilt, klistremerker eller annet. Vi ønsker også  bilder av aktiviteten vi bidrar til. Dette avtales nærmere i en samarbeidsavtale.

Tidligere tildelinger

Medvindmidlene 2023

Medvindmidlene 2022

Medvindmidlene 2021

Medvindmidlene 2020

Medvindmidlene 2019

Medvindmidlene 2018

Medvindmidlene 2017

Medvindmidlene 2016

Medvindmidlene 2015

Medvindmidlene 2014

Medvindmidlene 2013

Medvindmidlene 2012