- I år fikk vi inn 52 søknader på smått og stort. Vi har fordelt årets medvindmidler på 14 ulike aktiviteter, fra Bjerkvik i nord via Narvik, Beisfjord, Ankenes, Skjomen, Ballangen og Kjeldebotn til Kjøpsvik i sør. Det gir mye aktivitet til små og store, sier Hanne Gjerstad, sponsoransvarlig i Nordkraft.

Fra stortromme via maling til nål og tråd

- Vi ønsker å bidra med midler til klubber, lag og foreninger med god frivillig-kultur, da de frivillige er den største ressursen og avgjørende for å få til aktivitet, sier hun.

Narvik skolekorps kan slå på ny stortromme og andre instrumenter, samt gjennomføre aspirantkurs både vår og høst.

Det er mange korps i kommunen, og de har ulike behov. Jernbanens musikkorps får midler til å restaurere kulturhuset sitt, som brukes til mange typer arrangementer. I det nye kulturverkstedet i Bjerkvik er det fokus på bærekraft når barn og ungdom tar i bruk nye symaskiner og utstyr for omsøm, mens Narvik husflidslag holder kurs i ung husflid.

 - Ellers kan vi glede oss til både rusfri konsert i regi av Sementongan, Countryfestival og Balklang sine ABBA-konserter.

Mange former for idrett

Skjomen IL innviet i vår pumptracken de fikk medvindmidler til i fjor. I løpet av høsten asfalteres og ferdigstilles den med midler fra årets tildeling.

Ankenes Alpinklubb tilrettelegger for både sykkel og ski i anlegget sitt, og i Bjerkvik skal orienteringskartene for Slagåsen/ Trollåsen fornyes. Bryterne i Narvik atletklubb forbereder seg til NM for ungdom og junior og får oppgradert lysutstyr og poengtavler. I Beisfjord er hele bygda invitert med på løpekarusell, mens turnere fra Ballangen skal delta på Eurogym i Sveits. Et nytt tilbud som snart kommer til Narvik er en buldrehall. Narvik Klatreklubb får medvindmidler til tjukkaser til denne.

- Vi er stolt av alt midlene bidrar til i år. Mange kjenner enda på frafall etter to år med koronarestriksjoner, men dette viser at det skjer mye som gir både bolyst og blilyst. Det er godt å bo i en kommune der det er så mange som bidrar til et variert fritidstilbud, sier en fornøyd Gjerstad.

Del av samfunnspakke

Da Nygårdsfjellet vindpark trinn to ble bygget, var Medvindmidlene til kultur og idrett i Narvik kommune en del av samfunnspakken. Det var en million første året. Etter det er det 400 000 kroner de 19 neste, som fortløpende indeksreguleres. De første ti årene med Medvindmidler har gitt fem millioner kroner til kultur og idrett i hjemkommunen til Nygårdsfjellet vindkraftverk. I 2022 passerte beløpet en halv million kroner. Etter kommunesammenslåingen har området som kan søke på midlene blitt utvidet tilsvarende.

Se komplett liste over årets Medvindmidler under bildet

Medvindmidlene 2022:

Idrett

 • Ballangen Turn: Deltagelse på Eurogym 2022 i Sveits.
 • Skjomen Idrettslag: Ferdigstillelse/asfaltering av Medvindbanen (pumptrack/ sykkelbane)          
 • Narvik Atletklubb: Oppgradering av lydutstyr og poengtavler.
 • Beisfjord IL: Løpekarusell
 • Ankenes Alpinklubb: Skiskole, ATV & scooter samt vaskeplass til sykkel
 • Narvik Klatreklubb: Tjukkaser til ny buldrehall
 • Bjerkvik IF Orienteringsgruppa: Resynfaring og rentegning av orienteringskart Slagåsen/ Trollåsen

Kultur

 • Kjeldebotn Countryfestival: Countryfestival
 • Bjerkvik kulturverksted: Symaskiner og utstyr for omsøm samt sceneelementer til forestilling
 • Jernbanens Musikkorps: Restaurering av gulv i inngangsparti/hall samt til utvendig maling til Jernbanemusikkens kulturhus.
 • Balklang: Kjøp av kostymer og rekvisita til ABBA-konserter
 • Sementongan for Kjøpsvik Bluesklubb: Arrangering av rusfri konsert
 • Narvik Skolekorps: Aspirantkurs, paradetrommer, stortromme, paradecymbaler, noteklyper m.m. samt noe sosialt
 • Narvik Husflidslag: Symaskiner, spikkeutstyr, stoff og garn m.m. til kurs i ung husflid for barn/ungdom