Pressemelding 12. juni 2020

- Vi vil gjøre vårt for å holde aktiviteten oppe og hindre frafall. Etter sommerferien fordeler vi 476 000 kroner til kultur og idrett, sier Sverre Mogstad i Nordkraft. Siden 2012, første hele driftsår for trinn to av Nygårdsfjellet vindpark, har Nordkraft hvert år fordelt Medvindmidlene til kultur og idrett på vegne av Narvik kommune. 

Flere søkere og flere formål i år

– Selvfølgelig skal det være like vilkår i hele kommunen, sier kommunalsjef Lars Norman Andersen. Han utdyper at med ny kommunegrense kan alle som driver med kultur og idrett i tidligere Ballangen kommune og nordsiden av tidligere Tysfjord kommune, også søke om medvindmidler.
Siden 2012 har midlene blitt prioritert til arrangementer, konkret aktivitet og innkjøp av utstyr. 2020 er imidlertid et så spesielt år at mange ikke vet når og hvordan arrangementer og aktiviteter kan utøves. Mye er allerede avlyst. 
– Vi mener derfor det i større grad må bli opp til søkerne hvor midlene som tildeles kan gjøre mest nytte for seg. Dette beskrives i søknaden. Om ikke klubben går rundt økonomisk, er det vanskelig å arrangere noe, sier Mogstad. 

Korona førte til utsettelse

Korona-pandemien har skapt usikkerhet for idretts- og kulturlivet, og samtidig merarbeid for Nordkraft som har en av de samfunnskritiske funksjonene. Det har betydd ekstra fokus på smitteverntiltak for ansatte, og mindre kapasitet til andre oppgaver. Medvindmidlene kunne derfor ikke utlyses som vanlig i mars med søknadsfrist i mai, men måtte utsettes. 
– Flere har etterlyst årets søknadsskjema. Kultur og idrett er blant de mange som har fått lide i år, med blant annet avlyste arrangementer og stillstand over lang tid. Nå som samfunnet gradvis gjenåpnes, er Nordkraft og Narvik kommune enige om at det er om å gjøre å få disse midlene fordelt ut til bruk i klubber, lag og foreninger, sier Mogstad.
Mogstad og Norman Andersen mener derfor Medvindmidlene er viktigere enn noensinne for optimisme og aktivitet, og for å motvirke frafall og økonomiske problemer for kulturforeninger og idrettslag.

Søknadsfrist og tildeling 

– Vi er også på vei inn i sommerferietiden. Derfor er årets søknadsfrist 15. august, med tildeling rundt 1. september. Det kan søkes om medvindmidler for perioden september i år og ut august neste år. Når utbetaling skjer kommer vi tilbake til i avtalene med den enkelte, sier Mogstad.

Fakta om Medvindmidlene fra Nordkraft:

I forbindelse med utvidelsen av Nygårdsfjellet vindpark, valgte Nordkraft å fremme en samfunnspakke overfor lokalsamfunnet, ut over de lovpålagte skatter og avgifter. En del av pakken er Medvindmidlene, årlige tilskudd til kultur og idrett i hele vindparkens levetid på 20 år. Beløpet var 1 million kroner i 2012, vindparkens første driftsår. Fra og med 2013 er beløpet 400 000,- pr år fram til 2031. Dette indeksreguleres underveis, og er nå blitt nesten en halv million – helt konkret 476 000 kr. Friluftsformål er ikke inkludert i ordninga. Det skyldes at det allerede finnes en lignende ordning, kalt Sildvikmidlene, til dette. 
Les mer om Medvindmidlene på nordkraft.no/medvind.