Det siste året har Nordkraft vært gjennom en krevende omstilling. Å spare kostnader har vært tvingende nødvendig, derfor er det kuttet kraftig i sponsorbudsjettet. Det er det mange som har merket allerede.

Forståelse for kutt

– Mange har fått negativt svar på sine søknader i år. Det har det vært forståelse for blant søkerne. Men Medvindmidlene er en forpliktelse vi har, som ikke kan kuttes i budsjettene. Vi oppfordrer derfor lag, klubber, foreninger og andre om å benytte seg av denne muligheten, sier kommunikasjonsrådgiver i Nordkraft, Vigdis Bogholm.

Medvindmidlene skal brukes til arrangementer, aktiviteter eller utstyr. Søknader om midler til drift vil ikke bli vurdert.

– Søknadsfrist i 2014 er 20. oktober. Vi oppfordrer de som driver kulturvirksomhet og idrett til å benytte seg av denne muligheten til økt aktivitet og dermed bidra til mer attraktive lokalsamfunn – til glede for mange, sier Bogholm.

Forpliktelse i 20 år

I forbindelse med utvidelsen av Nygårdsfjellet vindpark, valgte Nordkraft å fremme en samfunnspakke overfor lokalsamfunnet, ut over de lovpålagte skatter og avgifter. Samfunnspakken består av flere deler. En av dem er Medvindmidlene, årlige tilskudd til kultur og idrett i hele vindparkens levetid på 20 år.

Beløpet var 1 million kroner i 2012, vindparkens første driftsår. Fra og med 2013 er beløpet 400 000,- pr år fram til 2031. Friluftsformål er ikke inkludert i ordninga. Det skyldes at det allerede finnes en lignende ordning, kalt Sildvikmidlene, til dette.