(se flere bilder nederst på siden)

Det er stor interesse for anlegget, og mange ferdes i området. Vi minner om at dette er et anleggsområde, og av sikkerhetsmessige årsaker ber vi folk holde avstand så lenge arbeidene pågår.

Det vil legges til rette for turgåere og andre besøkende når anlegget er helt ferdig.

Veier

Så langt er det bygget 7-8 km adkomstveier. Veiene er stort sett ferdig på Ånstadblåheia, og har nå startet på Tretuva. Kabellegging pågår langs de etablerte veiene, og vil fortsette utover høsten/vinteren. Arronderingsarbeidene har startet opp.

Fundamenter

Etter starten på Ånstadblåheia er 8 av 14 fundamenter støpt. De resterende seks tas til våren, tre på Lafjellet og tre på Tretuva. Det vil derfor ikke være mer betongtransport i høst.

Trafo- og servicebygg

Sluttarbeidene på trafobygget er i gang, og trafoen kommer i oktober. Arbeidet pågår fortsatt på servicebygget. Det skal stå ferdig i løpet av våren.

Holmstaddalen skole – engasjerte barn

I forkant av den omfattende betongtransporten ble Holmstaddalen skole besøkt. Det var både med tanke på trafikksikkerheten, og for å fortelle om prosjektet. Barna var veldig engasjerte, og de hadde mange gode spørsmål. Det var tydelig at fornybar energi engasjerer barna.

Hva skjer fremover?

Fokuset frem mot jul vil være arbeid på servicebygget, ferdigstilling av trafobygget og kabling langs etablerte veier.

Fakta om prosjektet

  • 14 turbiner (vindmøller) på 3,6 MW. Tårnhøyde 87 m og rotordiameter 126 m
  • Totalt installert effekt: 50,4 MW
  • Årlig produksjon er beregnet til 150 GWh
  • Total budsjettramme 400-500 mill. NOK
  • Ca. 11,5 km internveier med 4,5-7 m bredde
  • Intern kabling nedgravd i veiene, spenning 22 kV
  • Servicebygg og trafostasjon skal bygges ved vindparkens adkomst i Holmstaddalen
  • For kart, se nyhetsbrev 1