Olje- og energidepartementet gav 28. august 2013 endelig konsesjon for bygging av Ånstadblåheia vindkraftverk i Sortland kommune i Nordland. Vindkraftverket vil ha en samlet installert effekt på inntil 50 MW og en årlig produksjon på ca 150 GWh.

Fra vårt nyhetsarkiv:

Ånstadblåheia vindpark i full drift (31.1.2019)

Vindmøllene reiser seg på Ånstadblåheia (20.8.2018)

Ånstadblåheia: status september (27.9.2017)

Status Ånstadblåheia april (10.4.2018)

Anleggsarbeidet i gang på Ånstadblåheia (29.3.2017)

Nå starter utbygginga på Ånstadblåheia (mars 2017)

Gjør klart for stor vindkraftutbygging i Nord-Norge (8.11.2016)

Konsesjon til Ånstadblåheia vindkraftverk (28.8.2013)

Arbeidet med Ånstadblåheia vindpark trappes opp (31.1.2013)

De ulike rollene i forbindelse med vindparken

Nordkraft utviklet prosjektet og har stått for prosjektledelsen samt fylt mange viktige prosjektfunksjoner. Prosjektet ble solgt fra Nordkraft til Fortum før investeringsbeslutning. Nordkraft har ansvaret for alle stedlige driftsoppgaver som ikke er relatert til selve vindturbinene. Lokale leverandører av tjenester innen for eksempel snøbrøyting, veivedlikehold og tjenester relatert til drift av servicebygning vil typisk ha dialog med Nordkraft.

Vesterålskraft var tidligere medeier i selskapet Vesterålkraft Vind som utviklet prosjektet i tidlig fase. Selskapet har leid ut ressurser i utbyggingsfasen til prosjektet og bistått med lokal kompetanse og tett oppfølging. Vesterålskraft er også lokal netteier og er således en viktig samarbeidspartner for vindparken. 

Vestas er leverandør av vindturbinene og har en kontrakt for vedlikeholdet av vindturbinene de kommende årene. For å levere effektivt på denne kontrakten, leier de inn kompetent mannskap fra Nordkraft. 

Ånstadblåheia Vindpark er et selskap uten ansatte men som er konsesjonsholder og eier av vindkraftanlegget på Ånstadblåheia. Alle tjenester som skal til for at vindparken skal fungere kjøpes inn fra eierselskapet eller fra samarbeidspartnere.

Fortum er eier av Ånstadblåheia Vindpark og hadde mange ansatte involvert i utbyggingsprosjektet. I driftsfasen vil Fortum ta seg av eieroppfølgingsoppgaver gjennom sin ansatte i Oslo. Som en del av dette arbeidet vil dialog med kommunen og grunneiere typisk inngå.