Det er fremdeles stor interesse og vi må minne på om at det pågår sprengningsarbeider inne i anlegget, hold derfor avstand fra anleggsområdet. Det vil som tidligere nevnt legges til rette for turgåere og andre besøkende når anlegget er helt ferdig.

Det arbeides nå hovedsakelig på Tretuva og Lafjellet hvor de siste veibitene skal på plass, samt at det arbeides med de siste fundamentene. Den kalde og tørre vinteren har gitt gode arbeidsforhold og arbeidene ligger nå godt foran skjema.

Trafobygget er ferdig og det arbeides nå med installasjonene i bygget. Trafoen, selve hjertet i kraftverket, er ankommet og montert. Se bilder.

Servicebygget er tett og vil ferdigstilles i løpet av våren.

Fokus fremover vil være å få klargjort samtlige fundamenter for støpning nærmere våren. Veiene skal ferdigstilles og arronderingsarbeidene vil starte når vinteren slipper. Turbinene ankommer i løpet av juli, og vindkraftverket skal være i drift i løpet av oktober/november 2018.