Samtlige veier, oppstillingsplasser og fundamenter er ferdige, og alle kabler er lagt. Trafoen er ferdig installert, og til servicebygget gjenstår bare noe utvendig arbeid som må vente til møllemontasjen er ferdig. Vindmøllene er på vei, og noen er allerede montert. Sortland Entreprenør er helt ferdig med sin leveranse, og de har gjort en veldig god jobb.

Tiltak på fylkesvei er gjort for å bedre sikkerheten under mølletransport, bl.a. asfaltering av ca. en km vei ved drikkevannskilden Storvannet. Noen tiltak på veiene fra havna fram til krysset opp til vindparken er gjort midlertidig og vil bli fjernet når alt av møller er transportert opp, antatt ila oktober med forbehold om vær i forhold til montasjearbeid.

Det som gjenstår

Det gjenstår enda en del transport og montasje av vindmøllekomponenter før alt er på plass, og vi antar at dette er ferdig i løpet av oktober. Transporten gjøres med følgebiler og politieskorte der det kreves, noe stopp og venting i perioder vil måtte påregnes.

På de interne veiene i vindparken gjenstår noe arronderingsarbeid som vil bli ferdigstilt av Bulldozer maskinlag vår/sommer 2019. Det som er ferdigstilt ser veldig bra ut og er på linje med hva NVE krever.

Respekter anleggsområdet

Vi ber turfolk holde seg unna anlegget i forbindelse med montasjearbeidet, da det er voldsomme komponenter som skal heises på plass og store kraner i sving. Dette gjelder både på Lafjellet, Tretuva og Ånstadblåheia. Blåbæra og multa er dessverre ikke tilgjenglig i år, men desto lettere å nå neste år.