Den ene av to maskiner i Håkvik kraftverk settes i drift i dag, etter en vedlikeholdsstans. Det vil fortsatt være overløp på Nervatnet til den andre maskinen settes i drift, noe som er planlagt til lørdag.

- Vi har vært nødt til å tappe ned Storvatnet og sende vannet via Nervatnet, Silvatnet og elveløpet videre ned til havet. Derfor har det vært store vannmengder fra Håkvikdalen de siste dagene, sier stasjonsleder for Håkvik kraftverk Tord Eidstø.

Dette på grunn av en kombinasjon av stopp i kraftverket på grunn av ventilbytte og feil ved luka i Storvatnet. Nå settes kraftverket i gang igjen, og vannet vil sendes i rør til kraftverket.

- Vi regner med at det kan ta et par dager før det elveløpet er tilbake til normalen. Isen på Silvann vil fortsatt være utrygg, sier han.

Selv om vannføringen gradvis vil gå ned, oppfordrer Nordkraft alle til å være forsiktige om de må ferdes langs elveløpet.

Les mer:

Advarsel: Økt vannføring fra Håkvikdalen (6.4.2018)

Bytte av ventiler i Håkvik kraftverk (22.3.2018)