Se flere bilder under artikkelen.

Det er tatt imot over 470 rør med en lengde på ca 6 m/stk. Samtlige er kommet med båt til Olavs vern og transportert inn til Ullsfjorden med bil. Hvert rør veier mellom 2,3-2,8 tonn. 
Det er til nå lagt 400 m rør på Ritaelva og det er bygd pilotveg helt opp imot inntaket. Hvert rør har krav til både overdekning og avvinkling, noe som følges nøye opp under leggingen. På en slik transport hender det at rørene får mindre skader, hvert rør blir derfor undersøkt før det legges ned. Som oftest er det bare små skader i det ytterste malingslaget. Det repareres på stedet. Er det større skader, blir rørene erstattet.

Ritaelva

I stasjonstomta på Ritaelva er det nå støpt gulv og vegger i deler av utløspkanalen. Det er her vannet kommer ut etter å ha blitt transportert fra inntaket og ned gjennom turbinen. Utløpskanalen skal etter hvert legges helt ut imot elva men dette arbeidet avventes da det er ønskelig å holde det så tett som mulig under bygging av stasjonene. Stasjonen ligger så lavt at også flovann vil komme inn i utløpskanalen.

Området rundt samfunnshuset er benyttet som riggplass for entreprenørene. Her har de satt opp en solid soverigg for alle som arbeider på anlegget. Entreprenørene har også leid samfunnshuset for bespisning og fellesareal for mannskapet. Her får de hjelp til å holde orden av lokale tjenesteleverandører av både vask og mat. Til orientering vil det bli ryddet plass i og rundt samfunnshuset for trekkspillfestivalen 1. helga i august.

Sveingård

På Sveingård er arbeidene med stasjonstomta og rørtraseen godt i gang. Det er gjort et godt stykke arbeid med drenering av denne tomta. Dette er helt nødvendig da det er mye leire i grunnen. Det vil også bli behov for masseutskiftning her. Det prioriteres nå å legge rør fra stasjonstomta og opp den første kneika, hvor det så vil anlegges en anleggsveg oppå rørgata. Det vil så bli anlagt pilotveg fram til tunellpåhugget ca. 250 m. fra Sveingårdsvatnet. Tunnelen på ca. 200 meter vil bli påstartet etter ferien, i midten av august.

Langs eksisterende veg ved Skogneselva er skogrydding langs eksisterende vei godt i gang. Denne veien vil benyttes for å komme seg til overføringsdammen i Sennedalselva. Disse arbeidene skal etter planen ikke påstartes for fullt før til høsten.

Arbeid i fellesferien

Om det vil bli arbeider gjennom hele fellesferien, uke 28-30, er entreprenørene ennå usikre på og de vil gjøre løpende vurderinger. Noe redusert drift vil det nok uansett bli i disse ukene.

Vi ønsker God Sommer fra anleggene i Ullsfjorden, Sveingård- og Ritaelva!