Mye har skjedd den siste tiden og vi har gjort endringer på flere plan. Prosjektet starter opp nå i uke 12 med tilrigging av boligrigg. Denne blir stående ved kraftstasjonstomten på Ritaelva. Det vil også bli etablert dagrigg ved Sveingårdsprosjektet. Prosjektene er planlagt å komme på nett 1. september 2020, det vil si 18 måneders byggetid.

Prosjektorganisasjonen

Selskapet som bygger Ullsfjordprosjektet er Skognes og Stordalen kraftlag AS. Prosjektleder for Ullsfjorprosjektet er Hanne Enevoldsen og med seg på laget har hun Maria Dahl, som skal bistå med oppfølging av Ritaelva samt være SHA-koordinator for begge delprosjektene, og Torbjørn Sneve som vil fortsette å følge prosjektet og vil være myndighetskontakt og kontaktperson mot bl.a. reindriften.

Entreprenører og leverandører

  • Byggentreprenør er Alta Anlegg med prosjektleder Ivar Kleven. De skal bygge begge kraftstasjonene samt begge inntakene.
  • Arvid Thomassen Graveservice AS skal stå for grunnarbeidene på begge prosjektene, også dette er et Altafirma.
  • Brødrene Dahl leverer alt av rør og inntaksmateriell
  • Rainpower leverer alt av elektromekanisk utstyr

Kontakt

Skulle det være noe eller dere har spørsmål om prosjektene må dere bare ta kontakt med Hanne (+47 906 38 438, hanne.enevoldsen@nordkraft.no) eller Maria (+47 907 97 727, maria.dahl@nordkraft.no). Vi vil så godt vi klarer holde dere orientert om prosjektets fremdrift. Vi oppdaterer jevnlig på nordkraft.no/ullsfjord.