Oversiktsbilde Ritaelva

Parallelt med anbudsbefaringer har det i høst pågått tilbudskonkurranser for leveranser av turbin, generator, rør og inntaksutstyr. På nyåret forventer vi å ha inngått intensjonsavtaler med alle aktører som skal være en del av detalj prosjekteringsgruppen.

Nå når vi nærmer oss jul er det knyttet stor spenning til om NVE vil klare komme med sin innstilling for endringen i Ritaelva. Selv om denne i skrivende stund ikke foreligger jobber vi som planlagt med prosjektet, med formålet om å kunne "trykke på startknappene" umiddelbart etter at Olje- og energidepartementet har gjort sitt endelige vedtak.

Planlegging og prosjektering av ny kraftlinje  (22 kV) er godt i gang. Arbeidene utføres av Troms Kraft nett. Konkurransen for utførelsen vil bli avholdt våren 2018, og sammenfaller svært godt i forhold til øvrige prosjekteringsarbeid og anleggsstart.

På vegne av Nordkraft ønskes det beste for det nye året!