Fremdriftsplan

  • 4. kvartal 2018: Investeringsbeslutning
  • 1. kvartal 2019: Spaden i jorda
  • Fjerde kvartal 2020: Ferdigstillellelse

Informasjon om prosjektet

Vi vil fortsette med jevnlige oppdateringer på nordkraft.no/ullsfjord. Send din e-postadresse til sekretariatet@nordkraft.no, så sender vi deg en e-post når deg legges ut ny info. 

Prosjektleder Hanne Enevoldsen på Hesjeberg. Ny prosjektleder

Ullsfjord-prosjektene har fått ny prosjektleder: Hanne Enevoldsen. 
Mobil: +47 906 38 438
E-post: hanne.enevoldsen@nordkraft.no

 

Landskaps- og miljøplaner

Tegninger

Klikk på bildene for større versjoner. 

Ritaelva


Trasé for rørgata fra inntaket til kraftstasjonen.


De gule feltene viser rigg- og lagringsplass. Det hvite viser plassering av kraftstasjonen.

Sveingård


Trasé for rørgata ned til kraftstasjonen.


Det gule feltet viser rigg- og lagringsplass. Det grå viser plassering av kraftstasjonen.