I forbindelse med utvidelsen av Nygårdsfjellet vindpark, valgte Nordkraft Vind å fremme en samfunnspakke overfor lokalsamfunnet, ut over de lovpålagte skatter og avgifter. Samfunnspakken består av flere deler. En av dem er årlige tilskudd til kultur og idrett i hele vindparkens levetid på 20 år. Nordkraft Vind har valgt å kalle den nye finansieringspotten for Medvindmidlene – fordi  dette er friske penger som kommer i tillegg til øvrig finansiering gjennom offentlige tilskudd og sponsing i kommunen. Søknadsfristen er 1. desember og fordelinga blir klar til jul eller like etter nyttår.

Nordkraft Vind oppfordrer alle som driver kulturvirksomhet og idrett til å benytte seg av denne muligheten til økt aktivitet og dermed bidra til mer attraktive lokalsamfunn – til glede for mange.

Beløpet er altså 1 million kroner i denne runden, som er vindparkens første driftsår. Fra og med 2013 er beløpet 400 000,- pr år fram til 2031. Dette beløpet vil bli indeksregulert underveis. Friluftsformål er ikke inkludert i ordninga. Det skyldes at det allerede finnes en lignende ordning kalt Sildvikmidlene til dette.

Nygårdsfjellet vindpark trinn 2 ble bygd ut i 2010 og 2011 og satt idrift på slutten av 2011. Trinn 1 med tre vindturbiner var ferdig i 2006. Med 11 nye turbiner, består parken nå av 14 turbiner. De produserer ca 105 GWh årlig. Det er nok strøm til å forsyne ca 6 200 husstander.

 

Les mer: