- Oppstart blir i løpet av første kvartal, mest sannsynlig i februar, sier prosjektleder Hanne Enevoldsen. Ferdigstilling av kraftverkene er planlagt til tredje kvartal 2020.

Delprosjektledere fra Nordkraft:

Ritaelva kraftverk: Maria Dahl, +47 907 97 727, maria.dahl@nordkraft.no
Elmek: Ørjan Steien, +47 900 59 835, orjan.steien@nordkraft.no
Myndighetskontakt: Torbjørn Sneve, +47 977 01 620, torbjorn.sneve@nordkraft.no

prosjektsidene samles dokumenter som Landskaps- og miljøplan og annet som kan være av interesse.

Plassering av kraftstasjon Ritaelva

Plassering av kraftstasjon Sveingård