Ballangen Energi eier Bjørkåsen, Hjertvatn og Arnes kraftverk, som har en total produksjon på 30 GWh i året. Utbygging av Røvatn kraftverk er under planlegging. Med det tredobles i tillegg produksjonen i Hjertvatn kraftverk. Totalt vil det øke produksjonen i Ballangen med ca. 25 GWh. Nordkrafts prosjektavdeling utvikler dette sammen med Ballangen Energi.

Kenneth Bakke og Arne Pettersen har jobbet med Ballangen-kraftverkene i flere år, og kjenner dem godt. De er fra 1. januar ansatt i Nordkraft. Kenneth som stasjonsleder for disse tre kraftverkene, og Arne som energioperatør.

Alt er en del av en mer omfattende avtale mellom de to selskapene.

– Det er betryggende både for oss og Nordkraft at de som kjenner kraftverkene best skal jobbe videre med driften av dem. Samtidig har Nordkraft et godt driftskonsept, som også innebærer et større fagmiljø å spille på, blant annet i forhold til planlegging og utføring av vedlikehold, sier Wiggo Knutsen, adm. dir. i Ballangen Energi.

Veldrevne kraftverk

- Dette er veldrevne kraftverk, som vi skal ta godt vare på, sier produksjonssjef i Nordkraft Marius Larsen. Han er spesielt stolt over å få drive Bjørkåsen kraftverk fra 1921, som er regionens eldste.

- Det var faktisk det første kraftverket som ble bygget i fjell i Norge, og er altså fortsatt i drift 70 meter under bakken, sier han.

Arneselva er det nyeste av de tre kraftverkene, og ligger ved E6 på Arnes. Det ble satt i drift i 2004, og får vannet via en to km lang nedgravd rørgate fra inntaksmagasinet Bruavatnet på Arnesfjellet. Hjertvatn kraftverk fra 1957 ligger i Melkedalen, og utnytter en fallhøyde på 194 meter fra Hjertvatn.

Leverer helhetlig drift

Operatørskapsavtalen som er inngått med Ballangen Energi er av samme type som den Nordkraft fra før har med SL Capital om drift av småkraftverk, og med Fortum om drift av vindkraftverk.

- Det er helt i tråd med Nordkrafts strategi om å levere helhetlig kraftverksdrift, sier Larsen. Nordkraft har i dag ansvaret for drift av 26 kraftverk. 14 av disse er i Ofoten, og Nordkraft eier sju selv.

Les mer om driftskonseptet og alle kraftverkene på nordkraft.no/kraftverk