(Teksten fortsetter under bildene. Alle bildene er tatt i kveld.)

Mellom Storvannet og Nervatnet er det normalt helt tørt. Nå gjør overløpet på Storvann at det er store vannmengder der. Med overløp på Nervatnet og Silvann er det ekstra vann i elveleiet nedover dalen og ned til havet også.

Etter all nedbøren i sommer er Storvannet i Håkvikdalen nå fullt. Og vel så det. 

- Vi har et overløp på Storvannet på 25 cm. På Nervatnet er overløpet 20 cm. Vi produserer for fullt, men med slike vannmengder kan det ta tid å ta det unna, sier han. Det avhenger også av om det blir mye nedbør fremover.

Storvannet i Håkvikdalen

- Uavhengig av strømprisen produserer vi der det er fare for flomskader. Der vi har mulighet til det styrer vi vannet ut i sine naturlige løp. Den siste uka har vi produsert alt vi har hatt anledning til i Håkvik. Der er det ingen annen mulighet når det er fullt enn å la vannet renne i elveleiet nedover dalen, sier Larsen.

- Det er sjelden det er overløp på Storvannet, men denne gang er det bare to år siden sist, sier han og viser til september 2020.

Storvannet og Nervatnet er magasinene til Håkvik kraftverk. Vannet går i tunell fra inntaket i Nervatnet til kraftverket, som ligger inne i fjellet i Millerjordbukta. 

Overløp Nervatnet

Nær 100 % fylling i alle vassdrag

Nordkraft har nå nær 100 % fylling i alle sine regulerte vassdrag, og med det nærmer også bufferen for å ta imot store nedbørsmengder seg slutten.

- Det som skjer i slike tilfeller er at vi leder vannet i størst mulig grad tilbake til der det naturlig ville vært uten reguleringen. Eksempelvis sender vi Hundalselva direkte nedover sitt naturlige løp ned til Rombaksbotn, i stedet for å ta den inn i Sildvikvann, der vi også har overløp nå, forklarer han. I Sørfjord i Tysfjord er det overløp på Kjerringvatn, og i Ballangen er det overløp på Børsvannet. Begge kraftverkene i Sørfjord og Bjørkåsen kraftverk går også for fullt.

Strømmen som produseres må brukes

Det kan ikke produseres mer strøm enn det forbrukes, og dermed vil også kraftverk måtte stoppes. Det vil vanligvis være de kraftverkene hvor det er plass i magasinene. Når alle magasinene er fulle, betyr det også at kraftverk med overløp vil stanses. 

- Vi vil da stanse kraftverk hvor overløpet ikke kan gjøre noen skade, eller utgjøre fare. Håkvik kraftverk går for fullt, og vil ikke bli tatt ut av drift med de vannmengdene vi nå har i Håkvikdalen, sier produksjonsdirektøren.

Overløp Silvann  Overløp Silvann

I Håkvikdalen og over Ankenesfjellet har det i natt og morgentimene i dag kommet svært store nedbørsmengder. Til de spesielt interesserte tipser han om denne nettsiden hos Norges vassdrags- og energidirektorat.

Den viser løpende vannstand i elva som renner inn i Storvannet. Vannføringen har der steget fra normale 1000-1500 l/s til oppimot 7000l/s. I tillegg har alle de øvrige elvene fra både Harhaussiden, og fra Skjomtind/Dronninga vokst seg tilsvarende store. Dette har fylt Storvannet, og til slutt gitt overløp. 

Nederste del av Håkvikelva før havet