Intern drift hos Nordkraft er også organisert som et operatørskap, hvor Nordkraft Produksjon leverer ovenfor Nordkraft Magasin.