Bruk av «øre/kWh» og «% av inntektene» fører til like insentiver for både Nordkraft som operatør og for eier av kraftverkene. Nordkraft vil da tilstrebe med å skaffe høyest mulig produksjon og høyest mulig inntekter. Lav produksjon og lavt oppnådd inntekt fører således til lav betaling til Nordkraft og vil også skåne eier økonomisk i dårlige tider.

Priselementer

  • øre/kWh - for maksimal produksjon og maksimal tilgjengelighet
  • % av inntekt - for maksimal markedspris og optimering av magasindisponering

Interesselikhet

  • Ingen produksjon = Ingen faktura

Stordriftsfordeler

  • Marginalprissetting - tar del i stordriftsfordeler fra dag én