Fibervirksomheten vår er i utgangspunktet basert på en synergi mellom nettvirksomheten og en bredbåndsvirksomhet ved fellesføring av kablene, enten i grøft eller i luftspenn. På denne plattformen er det bygget ut fiber i enkelte bydeler i flere år.

Etter hvert har fibervirksomheten utvidet seg til å bli en entreprenørvirksomhet som utfører fiberarbeider og -prosjekter i samarbeid med flere aktører. Blant annet større utbygginger sammen med Homenet/Global Connect, Signal Bredbånd og Trollfjord Bredbånd.

Nordkrafts rolle varierer fra å være prosjektleder for hel- eller delprosjekter, eller å være entreprenør som leverer fibertjenester i andres prosjekter.

Etter hvert som prosjektene kommer i drift utføres det servicearbeider i samarbeid med eier/utbygger. Internt i Nordkraft leverer fiber sambandstjenester til både kraftverk og utbyggingsprosjekter.