Logo Fortum

Fortum – Nordens største energiselskap har tre vindparker i Nord-Norge. Nordkraft er operatør for disse, og leverer tekniske driftstjenester. For 2 av disse vindparkene, Ånstadblåheia og Sørfjord, har turbinleverandøren driftsansvar for turbinene gjennom garantitiden.

Nordkraft er leverandør av vindteknikere til SiemensGamesa i garantitiden (fem år) på Sørfjord vindpark.

Nordkraft er leverandør av vindteknikere til Vestas i garantitiden (fem år) på Ånstadblåheia vindpark.