Aberdeen Standard - et britisk pensjonsfond har et helhetlig konsept levert av Nordkraft til sine 15 småkraftverk i selskapene Nordic Power AS. Totalt 155 GWh.

Ballangen Energi – et lokalt energiselskap i Narvik kommune får levert et helhetlig konsept til sine tre magasinkraftverk. Totalt 30 GWh. Her er også optimering og produksjonsplanlegging av den regulerbare produksjonen inkludert.

Nordkraft Magasin – Nordkrafts eget kraftverksselskap. Eier sju magasinkraftverk med en totalproduksjon på 825 GWh, i tillegg til konsesjonskraft på ca. 100 GWh. Her leveres alle moduler, inkludert optimering av kraftsalg og kraftforvaltningstjenester.

Clemens Kraft – en av Norges største småkraftutbyggere. Nordkraft vil levere et helhetlig konsept for Tokagjelet kraftverk etter ferdigstillelse (75 GWh).

Småkraft - Norges største småkraftselskap. Nordkraft skal etter ferdigstillelse levere helhetlige driftstjenester for to kraftverk som er under bygging. Totalt 66 GWh