Kraftverkene skal driftes som om de er våre egne med høyest mulig grad av interesselikhet mellom partene, der det samtidig ikke er fokus på mersalg.

Drive kraftverkene som om de er våre egne

Nordkraft vil drive kraftverkene «som om de er våre egne», dvs. gjøre vurderinger i forhold til drift og vedlikehold med tanke på lang sikt og størst mulig levetidsoverskudd for eieren.

Det er kun gjennom fornøyde eiere, at vi kan få fornyet tillit.

Samme metodikk og angrepsvinkel på alle verk – både eksterne og egne.

Interesselikhet

Oppnåelse av interesselikhet er bærende for konseptet. Dette oppnås gjennom prisingsprinsippet som baserer seg på at Nordkraft skal tilstrebe maksimal produksjon, maksimal tilgjengelighet og best mulig optimering av kjøring.

Ikke fokus på mersalg

Til forskjell fra mange andre driftskonsepter, har ikke Nordkraft fokus på mersalg av timer eller tjenester. I energidriftspakken eller delmoduler er alle tjenester inkludert.