Rapporter

Ved operatørskap følger det med jevnlige rapporter rundt både produksjon, drift og økonomi.

Kontakt

Marius Larsen produksjons-direktør
+47 996 31 326
Se e-post