Eiere

Hålogaland Kraft Holding: 38,80 %

Narvik kommune: 36,72 %

Jämtkraft AB: 20,56 %

Nordkraft AS: 3,91 %

Styre

Finn Håkon Jørstad, styreleder
Erik Brandsma, nestleder
Kristin Melsnes              
Birger Holand
Synnøve Bertheussen
Wenche Folberg
Hugo Storø
Preben Kristensen, ansattrepresentant
Pål Asbjørn Olsen, ansattrepresentant
Jim Hugo Henriksen, ansattrepresentant
Kine Vinje Rinaldo, ansattrepresentant

Vara

Else Marie Stenhaug
Tommy Borgh
Bård Sommerseth
Jim Kristiansen
Anita Karlsen
Ann Paula Pedersen
Marit Hienn
Tom Anderzen, ansattrepresentant
Vidar Solbakken, ansattrepresentant
Tord Eidstø, ansattrepresentant
Mikal Kristensen, ansattrepresentant