Nordkraft AS:

Eiere

Narvik kommune: 50,01 %

Jämtkraft AB: 28 %

Hålogaland Kraft AS: 16,66 %

Troms Kraft AS: 5,33 %

 

Styre

Kristin Melsnes, styreleder

Semming Semmingsen, nestleder

Erik Brandsma

Rolf Inge Roth

Kirsti Hienn

Hugo Storø

Tord Eidstø, ansatterepr.

Preben Kristensen, ansatterepr.