Eiere

Narvik kommune: 50,01 %

Jämtkraft AB: 28 %

Hålogaland Kraft AS: 16,66 %

Nordkraft AS: 5,33 %

Styre

Kristin Melsnes, styreleder

Erik Brandsma, nestleder

Ida Texmo Prytz

Wenche Folberg

Hugo Storø

Tord Eidstø, ansatterepr.

Preben Kristensen, ansatterepr.