Sponsingen har ulike former og er rettet mot mange forskjellige formål. I tillegg til å ha samarbeid med mange, har vi også en del store engasjement som Bakgården, Vinterfestuka, Nordkraft Arena og Nordkraft Festspillcup. 

Konsernet støtter over 100 lokale klubber, lag og foreninger. Vi kaller det å ha et stort hjerte for lokalsamfunnet. 

Takk til ildsjelene 

Våre sponsormidler kan bidra til mer attraktive lokalsamfunn. Midlene i seg selv skaper imidlertid ikke aktivitet. Aktiviteten kommer fra ildsjelene og de positive personene som stiller opp og bruker av fritiden sin. Det er de som får ting til å skje. Vi vil gjerne rette en takk til dem. Uten dem ville vi hatt langt fattigere lokalsamfunn i regionen vår.

Søke om støtte?

Les mer om hvordan du søker her.

Flere muligheter

Det er flere muligheter for dem som ønsker støtte til gode formål. I hovedsak er det:

Medvindmidlene: kultur og idrett

De er en del av Nordkraft sin samfunnspakke som ble satt sammen i forbindelse med utbygging av Nygårdsfjellet vindpark trinn to. Nordkraft fordeler disse midlene årlig til kultur og idrett i Narvik kommune. Les mer.

Nordkraft Fiber

Nordkraft Fiber har i sin sponsorstrategi et hovedfokus på støtte til frivillighet og barneidrett, i de områdene hvor selskapet har sin forretningsaktivitet. Les mer

Sildvikmidlene: friluftsliv

Sildvikmidler er en tilskuddsordning som oppstod da Sildvik kraftverk ble utbygd i 1982. Hvert år fordeler Narvik kommune et årlig tilskudd fra konsesjonæren Nordkraft Magasin AS, øremerket tiltak som styrker fiske-, fritids- og rekreasjonsmulighetene innenfor kommunen og dens omkringliggende distrikter. Søknader rettes til Narvik kommune.