Mølnfoss museum er tilgjengelig for publikum etter avtale.

Kraftverket var i drift fra 1922 til 1963, og er pusset opp i perioden 2012-2015.
Følg med på denne siden for mer informasjon om museet.