Mølnfoss museum er tilgjengelig for skoleklasser og andre grupper etter avtale.

Kraftverket var i drift fra 1922 til 1963, og ble pusset opp i perioden 2012-2015.

Se galleri under. Foto: Punsvik foto.