Menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, det ytre miljø og anti-korrupsjon er viktig å sikre (bærekraftmål 8). Det stilles derfor etiske og miljømessige krav til både leverandører og egen virksomhet. Nordkraft bidrar også til flere av FNs 17 bærekraftmål og jobber med å forvalte vårt mandat på en ansvarlig måte. De mest relevante for vår virksomhet er: Ren energi for alle (7), Innovasjon og infrastruktur (9), Ansvarlig forbruk og produksjon (12) og Stoppe klimaendringene (13).

Grønn kraft er ryggmargen til Nordkraft, men vi kan ikke lenger være fornøyd med å bare si at strømmen som produseres er grønn. Vi må kunne vise til hvilken påvirkning vårt arbeid har på både miljøet og samfunnet. For Nordkraft handler bærekraft om at valgene vi tar i hverdagen både skal skape langsiktig verdi for konsernet og ta riktig hensyn til omverdenen. Vi jobber derfor for å synliggjøre den bærekraftige grunnholdningen gjennom konsernstrategien, åpenhetsloven og bærekraftrapporteringen.