Anskaffelser

Løpehjul pelton

Nordkraft anskaffer årlig varer og tjenester til en verdi av ca. 150 millioner kroner. Anskaffelsene gjennomføres i henhold til Nordkrafts innkjøpsreglement.