Sponsing i Nordkraft

 

Nordkraft har tradisjonelt tatt et bredt samfunnsansvar utover det som er pålagt oss med blant annet forsyningssikkerhet. Vi har tidligere bidratt til næringsutvikling i regionen, og har fortsatt samarbeid med skoleverket og Høgskolen i Narvik. Dette for å øke interessen for vår bransje, og for å sikre langsiktig rekruttering. Vi var i mange år i posisjon til å kunne bidra bredt, også med sponsing til idrettslag og andre som driver frivillig virksomhet. Disse har på sin måte bidratt til å gjøre lokalsamfunnet attraktivt, noe som også er i vår interesse.
 
Som en naturlig følge av endring av virksomheten de siste årene, samt kostnadsfokus i hele konsernet, er også sponsorporteføljen redusert i forhold til 2012. Sponsoratene skal bidra til konsernets verdiskaping, og samtidig være til god nytte for lokalsamfunnet. Nordkraft har også solgt seg ut av Hurtigruten og Funn IT, dette for å ha fullt fokus på vår kjernevirksomhet. I strategiplanen frem mot 2017 heter det at vi igjen skal komme i posisjon til å betale ut utbytte til våre eiere. Gjennom dette vil eierne kunne utøve samfunnsansvar på deres premisser.