Nordkraft har et selvfølgelig ansvar for de konsekvensene som følger av virksomheten vår. Vi skal drive på en bærekraftig måte – og bidrar med det til flere av FNs bærekraftmål (ren energi, innovasjon og infrastruktur, ansvarlig forbruk og produksjon og stoppe klimaendringene). Gjennom kommunalt eierskap bidrar vårt utbytte indirekte lokalt.

Nordkraft har også et samfunnsansvar som strekker seg ut over det som er pålagt oss. Vi er vevd inn som en del av fellesskapets infrastruktur, og er takknemlig for at vi kan ta en rolle der vi bidrar. Samtidig er det i vår egeninteresse at virksomheten foregår i levende og attraktive samfunn. Det er en fordel for oss at våre ansatte trives i fritiden, at det er gode kompetansemiljø å samarbeide med, og at det er lettere å rekruttere nye ansatte.

Vi bidrar derfor overfor skole- og utdanningsinstitusjoner og næringsutvikling. Med systematisk sponsing og bidrag til frivillige lag og organisasjoner, ønsker vi å forsterke det gode liv. 

Nordkraft skal være en positiv drivkraft for regionen vi lever i.