Eirik Frantzen
administrerende direktør
Marius Larsen
produksjonsdirektør
Anett Kristensen
økonomidirektør
Øyvind Strøm
nettdirektør
Bjørn Erik Olsen
finansdirektør
Jon Ingebrigtsen
prosjektdirektør
Ida Texmo Prytz
investeringsdirektør