For tiden deltar vi i Narvik Kapital og Narvikregionen næringsforening. I tillegg er vi partner i Smart Narvik sammen med Narvik kommune, Narvik Havn og den nasjonale næringsklyngen Smart Innovation Norway. Formålet med Smart Narvik er å delta i et forsknings- og utviklingssamarbeid i vårt område. Nordkraft er med og finansierer et Smart Innovation-kontor i Narvik, samtidig som vi deltar i FoU-prosjekter for å fremme en bærekraftig samfunns- og næringsutvikling.

Nordkraft jobber i nettverk lokalt for å styrke teknologimiljøet i området – særlig sammen med UiT Campus Narvik, Norut Narvik og flere utviklingsselskap. Vi inngår også i et fornybarnettverk i regionen. I tillegg er Nordkraft en del av nettverket Fornybar Nord. Det består av en gruppe kraftselskap som til sammen dekker hele Nord-Norge.