Næringsutvikling

Tre av hovedaktørene innen næringsutvikling i Narvik er Futurum AS, Forskningsparken AS og Narvik Kapital AS. Nordkraft AS deltar med kapital som eier og gjennom styreverv i alle tre selskapene. Ingen av investeringene er finansielt begrunnet. Motivasjonen ligger i å skape attraktive samfunn med utviklingskompetanse og få til næringsutvikling også i relevante teknologibaserte bransjer.

Teknologiklynge

Totalt er det viktig for regionen at næringslivet deltar i arbeid som styrker en teknologiklynge, med UiT, Campus Narvik og Norut –Teknologi som forskningsmiljøer, Futurum, Vinn og Forskningsparken som tilretteleggere og bedrifter innen energibransjen og andre teknologibaserte virksomheter.

Nordkraft er også medlem i Narvikregionens Næringsforening, bl a for å bidra til næringsutvikling.

Regionalt perspektiv

Nordkraft har et regionalt perspektiv. Det er derfor positivt at Strategisk Næringsplan er utvidet fra bare å gjelde Narvik kommune, til en Strategisk Næringsplan for Ofoten for perioden 2011-2015. På samme måte er det positivt at Narvikregionens Næringsforening har vedtatt en strategi der de ønsker å bli ei næringsforening med hele regionen som nedslagsfelt. Nordkraft ser gjerne at arbeidet med næringsutvikling også organiseres og gjennomføres med hele regionen som virksomhetsområde.