Vårt hovedoppdrag er å sørge for trygg og pålitelig produksjon og distribusjon av fornybar energi. For å sikre viktig kompetanse for fremtiden, er vi i Nordkraft-konsernet avhengig av å utdanne fagfolk med å ta inn lærlinger. Fremover trenger vi flere dyktige fagarbeidere, spesielt innen energimontørfaget og energioperatørfaget.

Vi har til enhver tid lærlinger innen disse fagene, og hvert år tar vi inn nye. Arbeidssted kan variere noe, og i et stort konsern som Nordkraft finnes det mange muligheter. Vi har også flere lærlinger innen IKT-faget, og har tidligere hatt lærling i kontor- og administrasjonsfaget. Dette er fagområder vi ved behov også vurderer lærlinger til.   

Lærlingene våre blir raskt en del av et sosialt og trygt fagmiljø der HMS er høyt prioritert. Vi oppfordrer alle som ønsker seg et ettertraktet fagbrev i et spennende og fremtidsrettet yrke å søke læreplass hos oss. Mange av de som har tatt fagbrev i vår bedrift er fast ansatt den dag i dag. 

I år søker vi etter lærlinger i fagene energimontør og energioperatør.

Søknadsfrist: 22. mars 2023.