Markeringa av nye fagarbeidere er en tradisjon Nordkraft har hatt siden 2014. De som har tatt fagbrev det siste året får overrakt medlemskap i Rallarklubben under årets VU-lunsj for ansatte mandag i VU. 

– Vi kaller det grønne rallarer fordi vi jobber med fornybar energi, og disse bygger moderne infrastruktur. For første gang siden denne tradisjonen startet, har vi ferske fagarbeidere som ikke jobber i «gulklær». Men støttefunksjoner som renhold og IKT er like viktige i den store sammenhengen, sier kommunikasjonssjef Vigdis Bogholm.

Fin tradisjon

Overrallar Roger Røssås og Siv Hanssen stod for overrekkelsen. De synes dette er en fin tradisjon i Vinterfestuka, som er med på å forankre VU blant de yngre. I år fikk Rallarklubben følgende nye medlemmer, som alle er invitert på generalforsamling allerede fredag:

  • Samuel Nybakken, energimontør
  • Kine Andersen, renholdsoperatør
  • Håkon Hauglid, energioperatør (ikke til stede)
  • Tobias Hågensen, IKT service (ikke til stede)

– Uten fagfolk stopper Nordkraft. Vi er avhengige av at de unge velger å ta utdanning, og har derfor til enhver tid flere lærlinger, innenfor flere fag som er nødvendige i bransjen vår. Nytt etter fusjonen med Hålogaland Kraft er at vi også har lærlinger innenfor både IKT og kontorfaget. Mange av de som har tatt fagbrev de siste 30 årene er ansatt i konsernet den dag i dag, sier Eirik Frantzen, administrerende direktør i Nordkraft.

Forlenget lokomotiv-avtalen

I år hadde vi også besøk av daglig leder i Vinterfestuka Frode Sollie. Han takket for Nordkraft sitt engasjement i Vinterfestuka, både som mangeårig Lokomotivpartner, støtte til nye lokaler ved Lokstallen og egne arrangement for ansatte. Lokomotivpartneravtalen er nylig forlenget med tre nye år, noe de setter stor pris på.

Han minnet også om at ettersom dette er en stiftelse, går alle innkomne midler til aktivitet, som igjen kommer hele samfunnet til gode.

Andre aktiviteter

Nordkraft sine ansatte er veldig aktive i Vinterfestuka. I år startet det med 30 deltakere på Svarta Bjørn-konferansen, dagens markering, og senere i uka har Personalforeninga et eget sosialt arrangement. I tillegg deles det ut et stort antall billetter til konsertene.