Simon Holtet Aalmen er akkurat ferdig med sin Bachelor i Fornybar energi på NTNU. I fjor søkte han på nettsidene våre angående spennende prosjekter og nyheter. I den forbindelse fant han hovedoppgaveforslagene som ligger på nordkraft.no/student. Oppgaveforslagene er overordnet formulert, så de skal kunne tilpasses både bachelor- og masternivå. Der var mye både dagsaktuelt og relevant, og denne teksten var det som fattet mest interesse for Simon og medstudentene:

Overskuddsvarme datasenter
Datasentere har mye overskuddsvarme. Kan vi legge frem en plan for bruk av denne, vil mulighetene for etablering her være større.

Sammen med Magnus Kjøs og Marie Eide Roalkvam synes han det var smart å finne noe interessant tidlig. Nå har de levert den ferdige bacheloroppgaven. Den tar for seg overskuddsvarme fra luftkjølt datasenter på 100 MW utenfor Narvik.

Spennende å skrive om noe som skjer nå

– For meg som er fra Narvik er det ekstra artig å kunne skrive om noe så spennende som grønn industri som er i ferd med å bli etablert. Bare det å se for seg at det du jobber med kan være med på den videre prosessen er superkult. Å jobbe med denne oppgaven har vært veldig spennende. Det har vært mange barrierer og ting å ta hensyn til. Men det er mange aktører som jobber med dette fra ulike vinkler. Vi fikk mye hjelp og mange gode samtaler med de forskjellige, sier Simon.

Prosjektdirektør Jon Ingebrigtsen i Nordkraft synes oppgaven studentene har levert er kjempeinteressant. 
– Både å få testet ut det vi jobber med, men også å se det fra en annen vinkling enn det vi er i stand til selv. Studentene har en annen kompetanse enn oss. Og de har brukt mye tid og ressurser til å prate med andre aktører. Så denne oppgaven er veldig relevant for mange. Overskuddsvarme er en ressurs du må utnytte og ikke bare slippe ut. I Europa er det snakk om for eksempel skatter om du ikke bruker energien effektivt. Så både i et bærekraft- og økonomisk perspektiv er det viktig å finne kombinasjonen av industrien og muligheten til gjenbruk av varmen, sier han.

Mye kontakt med studentene

Simon er fornøyd med valget av problemstilling, og kaller den ekstremt relevant. 
– Det handler om både bærekraft, økonomi, energieffektivisering og de nye grønne næringene, oppsummerer han.

Nordkraft har mye kontakt med UiT Campus Narvik, og har de siste årene vært mer synlig på NTNU også. 
– Det er fra disse skolene vi rekrutterer flest ingeniører. Og da er det artig å kunne bidra med relevante problemstillinger til oppgaver. At studentene velger disse er stas for oss også, sier Jon. 

Det er mange studenter som har skrevet oppgave med problemstilling fra Nordkraft-konsernet de siste årene. Lista med oppgaveforslag oppdateres hver høst, og Nordkraft er selvfølgelig tilgjengelig om noen skulle ha andre ideer også.